Logo Noorhoff Uitgevers
 • Hoe docenten invulling geven aan gepersonaliseerd leren, verschilt enorm

  Dat het onderwerp gepersonaliseerd leren leeft bij docenten, werd bevestigd door de grote opkomst op het docentencongres 'De praktijk van Gepersonaliseerd leren', dat georganiseerd werd door Schoolinfo/Leerling2020 op 10 november. De manier waarop docenten hier invulling aan geven, hoe zij daarbij omgaan met lesmethodes en de mate waarin ICT-toepassingen worden gebruikt, blijkt echter enorm te verschillen. Noordhoff Uitgevers sprak tijdens het congres met een aantal docenten en vroeg op welke manier zij bezig zijn met gepersonaliseerd leren.

  ‘Ik maak gebruik van Blendspace’

  Dianne Vredenburg is scheikundedocent aan het Udens College en geeft les aan 4 en 5 havo.
  ‘Aan het begin van het leerjaar heb ik met een diagnostische toets bepaald welke leerlingen er versneld door de stof kunnen en welke leerlingen bij bepaalde onderwerpen juist extra aandacht nodig hebben. Op basis daarvan heb ik verschillende leerroutes uitgezet. Verder maak ik gebruik van Blendspace. Daarin verzamel ik allerlei materiaal, zoals extra oefenmateriaal, eindexamenopgaven, youtubefilmpjes en documenten die ik zelf heb gemaakt. Ook de applets uit de methode plaats ik in Blendspace.’

  ‘In het eerste jaar geven we geen cijfers meer’

  Sylvia Keijman werkt aan het Gymnasium in Apeldoorn als docent biologie in de onderbouw.
  ‘Ik ben dit jaar gestart met een blended-learningklas waarin ik aan het experimenteren ben. Leerlingen nemen een eigen device mee. Met behulp van formatieve toetsen heb ik leerlingen ingedeeld in kleurgroepen. Leerlingen doen opdrachten die aan het niveau van de kleurgroep gekoppeld is. Afhankelijk van hoe dat gaat, kunnen ze overstappen naar een andere kleurgroep.
  We geven geen cijfers meer in het eerste jaar, alleen nog feedback. In Itslearning plaats ik kleine toetsen die gekoppeld zijn aan een leerdoel. Zo kan ik zien of een leerling een leerdoel heeft gehaald. Het uiteindelijke doel is om per leerling een leerplan uit te werken.’

  ‘Ik doe nog heel weinig aan gepersonaliseerd leren’

  Caroline Zietsma-Geurts geeft Duits aan havo- en vwo-leerlingen aan het Comenius Lyceum in Amsterdam
  ‘Ik doe nog heel weinig aan gepersonaliseerd leren. Vorig jaar zijn we in de bovenbouw met Eduscrum begonnen in combinatie met flipping the classroom. Bij het vak natuurkunde werkte dat goed, maar bij mijn vak, Duits, sloot dit niet goed aan. Ik ben aan het kijken hoe gepersonaliseerd leren werkt bij een taal als Duits, waarbij je telkens voortbouwt en niet zozeer een onderdeel afsluit. Voordat we overgaan op gepersonaliseerd leren willen we eerst gaan differentiëren en keuzevrijheid inbouwen, omdat dat motiverend werkt. Ook op dit congres hoor ik weer dat het belangrijk is dat de school zich als geheel committeert aan een verandering als toewerken naar gepersonaliseerd leren.’

  ‘Leerlingen mogen kiezen tussen werken met het boek of digitaal’

  Wim Ploegmakers, Via Nova College, Utrecht – biologie
  ‘Ik volg de methode, maak studiewijzers en kijk hoever leerlingen zijn. Leerlingen mogen kiezen tussen werken met het boek of digitaal. Ik geef leerlingen wel eens de opdracht om een deel van een les aan elkaar te presenteren op een door henzelf gekozen manier, gebaseerd op de meervoudige intelligenties. Ik denk dat het uiteindelijk het beste werkt als docenten binnen een vakgroep allerlei dingen uitproberen op het gebied van gepersonaliseerd leren en daaruit kiezen wat het beste werkt.’

  Delen is het nieuwe
  vermenigvuldigen

  Reageren is leren!

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.

  Sluiten