Logo Noorhoff Uitgevers
 • Noordhoff Uitgevers test nieuwe generatie digitaal lesmateriaal dat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt

  Digitaal lesmateriaal dat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt, dat is wat Noordhoff Uitgevers voor ogen heeft met ‘de nieuwe generatie leermiddelen 2017’. In het lesmateriaal kan de leerling drie routes doorlopen: de basisroute, de extra route en de uitdagende route. Op basis van gemaakte opdrachten bepaalt het systeem welke route een leerling volgt – het werkt dus adaptief. Tegelijkertijd kan de docent inspelen op resultaten, omdat hij op zijn dashboard precies ziet hoe individuele leerlingen en zijn klas presteren.

  ‘Digitale leermiddelen verhogen de leeropbrengst – de docent speelt daarbij een belangrijke rol’

  In dit filmpje vertellen leerlingen, docenten en rector Erica van Langen van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn over de wiskundepilot met de nieuwe generatie leermiddelen van Noordhoff Uitgevers.

  De eerste serie pilots vond plaats op vijf pilotscholen waar 11 docenten en 332 leerlingen het nieuwe materiaal uittestten. Van november 2015 tot februari 2016 werd wiskundeles gegeven op basis van twee hoofdstukken van het nieuwe digitale lesmateriaal bij Moderne Wiskunde. Projectcoördinator Bert Thijs de Jong van Noordhoff Uitgevers:

  ‘Het is heel belangrijk dat scholen bij de ontwikkeling van lesmateriaal worden betrokken. De docenten van de pilotscholen hebben in de klas met het nieuwe materiaal gewerkt en gaven waardevolle feedback. We wilden bijvoorbeeld testen of leerlingen door de leerroutes werkelijk op hun eigen niveau en tempo leren, waardoor prestaties verbeteren. Daarnaast hebben we gekeken of docenten met dit digitale systeem nog het gevoel hebben dat ze zelf aan het roer staan. Want de bedoeling is dat docenten inzicht krijgen op het leerproces en daarop kunnen inspelen. En dat het systeem voldoende handvatten biedt om bij te sturen. Voorop staat natuurlijk dat het systeem eenvoudig is én werkt. Dat betekent duidelijke dashboards, die in één oogopslag laten zien wat een leerling of klas goed en minder goed kan.

  Tijdens de pilot hebben we gezien dat digitale leermiddelen de leeropbrengst inderdaad vergroten en dat de rol van de docent daarbij essentieel is. Het effect verdwijnt als de docent zich terugtrekt en de les overlaat aan het systeem.’

  Noordhoff Uitgevers gaat de nieuwe generatie adaptieve leermiddelen ook in pilots testen voor de vakken Nederlands (Nieuw Nederlands), biologie (Nectar) en aardrijkskunde (BuiteNLand). Ook wordt de pilot voor Moderne Wiskunde uitgebreid.

  Meer weten over de nieuwe generatie leermiddelen van Noordhoff Uitgevers? Houd onze sites in de gaten!

  Delen is het nieuwe
  vermenigvuldigen

  Reageren is leren!

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.

  Sluiten