Logo Noorhoff Uitgevers
 • ‘Scholen willen recht doen aan het talent van elke leerling’

  Hoe kun je op je school aan de slag met gepersonaliseerd leren? Zonder dat het per sectie - of zelfs per docent - anders wordt ingevuld? En hoe kan Noordhoff Uitgevers hierbij helpen? Hierover vertelt Elise Sivertsen, manager Trainingen bij Noordhoff Uitgevers.

  elise-sivertsen

  Elise Sivertsen, manager Trainingen bij Noordhoff Uitgevers

   

  Hoe merk je dat gepersonaliseerd leren een onderwerp is dat speelt op scholen?

  ‘Onderwijs op maat staat hoog op de agenda van de overheid. Daarom zoeken scholen naar manieren waarop ze hieraan handen en voeten kunnen geven. Dit merk ik als ik praat met docenten en ik hoor het ook in gesprekken met schoolleiders. Dat het iets is waar scholen wat mee willen, is duidelijk. Maar de vraag is: Hoe?’

  Ook Noordhoff Uitgevers is bezig handen en voeten te geven aan gepersonaliseerd leren. Wat willen jullie hiermee bereiken?

  ‘Gepersonaliseerd leren betekent voor ons dat elke leerling op zijn eigen niveau kan leren waar, wanneer en hoe hij wil. Dat vergroot de motivatie om te leren. We willen docenten handvatten geven, zodat ze leerlingen die minder goed presteren kunnen helpen hun prestaties te verbeteren. En de leerlingen die goed presteren mogelijkheden bieden zich verder te ontwikkelen.

  Voor een groot aantal methodes zijn we bezig met de ontwikkeling van een adaptief platform dat gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Dat betekent niet dat je er dan bent. Docenten moeten ook leren met zo’n platform te werken en leren les te geven op een manier die aansluit bij gepersonaliseerd leren.

  Bij de ontwikkeling van het platform werken we nauw samen met docenten.  Ook worden de nieuwe platforms uitgebreid getest in klassensituaties en verwerken we alle feedback die we krijgen – zowel die van docenten als die van leerlingen.’

  Hoe helpen jullie een school die gepersonaliseerd leren als speerpunt heeft?

  ‘Afhankelijk van de vraag van de school kan dat er verschillend uitzien. Uitgangspunt zijn de zaken waar een school tegenaan loopt. En of bijvoorbeeld al duidelijk is welke kant ze op willen met gepersonaliseerd leren. Wil de school differentiëren? Leerlingen op maat begeleiden? Die keuzes hebben consequenties voor roosters, de invulling van de les, de keuze van methodes en het type docenten dat je wil aantrekken. Daar moet je over nadenken.

  Wanneer hierover nog geen helderheid is, volgt eventueel een sessie met het management. Uiteindelijk komt daar een heldere visie uit voort waarin staat wat de school met gepersonaliseerd leren wil, en binnen welke kaders docenten gepersonaliseerd leren kunnen invullen. Vervolgens kunnen we docenten trainen en ondersteunen bij de invulling van gepersonaliseerd leren. Niet elke docent heeft dat in zijn opleiding meegekregen. Dit kan een online training zijn of een training op school. Verder houden we docenten en schoolleiders op deze site op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren.’

  Je vertelde dat Noordhoff Uitgevers met een nieuwe generatie adaptieve leermiddelen komt die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Wat kan ik me daarbij voorstellen?

  ‘Voor verschillende methodes komt er een platform met drie adaptieve leerroutes. Adaptief betekent dat leerlingen niet continu dezelfde leerroute volgen. Het online materiaal en de boeken sluiten naadloos op elkaar aan. Scholen kunnen zelf kiezen of ze het een of het ander gebruiken of een combinatie. Het mooie van het platform is dat leerlingen direct feedback krijgen. Wanneer een leerling een opgave niet goed heeft gemaakt, krijgt hij inhoudelijke feedback op wat hij fout. Hierdoor worden de leerprestaties uiteindelijk vergroot. En als blijkt dat een leerling veel meer kan dan zijn niveau aanbiedt, kan hij binnen de licentie overstappen naar een hoger niveau en bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau volgen in plaats van havo-niveau.’

  Welke methodes van Noordhoff Uitgevers sluiten aan bij gepersonaliseerd leren?

  ‘In 2017 is het nieuwe adaptieve platform klaar voor Moderne Wiskunde, Getal & Ruimte, Nieuw Nederlands, Pincode, Grandes Lignes, buiteNLand, Nectar, Overal Natuurkunde, Chemie Overal en Overal NaSk. Met de nieuwste edities van die methoden kan dan met het platform worden gewerkt. Maar ook met de huidige edities van andere methodes, bijvoorbeeld Stepping Stones, is gepersonaliseerd leren mogelijk. Als een sectie dat wil, kunnen we docenten leren het optimale uit hun huidige methode te halen. Hoe je bijvoorbeeld oefentoetsen inzet en een studieadvies koppelt aan de uitslag.’

  Scholing is belangrijk om gepersonaliseerd leren te laten slagen. Hoe kun je dit aanpakken?

  ‘Schoolleiders worstelen vaak met de vraag hoe ze professionalisering van docenten kunnen aanpakken. Noordhoff Uitgevers wil graag bijdragen aan die professionalisering en heeft daarom een trainingsaanbod ontwikkeld met als thema gepersonaliseerd leren, en een aanbod dat aansluit bij haar methodes.’

  Meer weten?

  Delen is het nieuwe
  vermenigvuldigen

  Reageren is leren!

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.

  Sluiten