Logo Noorhoff Uitgevers
 • Schoolleider aan het woord… Theo Jaspers van Daltonschool Helen Parkhurst in Almere

  Theo Jaspers is sinds anderhalf jaar schoolleider van Daltonschool Helen Parkhurst in Almere. Zijn missie? Van Helen Parkhurst weer een echte Daltonschool maken. Gepersonaliseerd leren sluit daar goed bij aan. Daarom volgden het managementteam en de docenten hier een training over.

  ‘Over twee jaar is het Helen Parkhurst weer een échte Daltonschool’

  Theo Jaspers van siteEr wordt veel over gesproken over gepersonaliseerd leren. Over wat het is, verschillen de meningen. Wat is volgens u gepersonaliseerd leren?
  ‘Met gepersonaliseerd leren wordt meestal individueel gestuurd onderwijs bedoeld. Maar in de puurste vorm betekent het dat elke leerling zijn eigen leerroute kiest. Daltononderwijs is eigenlijk al een vorm van gepersonaliseerd onderwijs, want keuzevrijheid en zelfstandigheid zijn belangrijke kernwaarden van dit onderwijs.’

  Als alles mogelijk zou zijn, hoe zou gepersonaliseerd leren er dan uitzien op uw school?
  ‘Ik voel me erg aangetrokken tot de Zweedse Kunskapsskolan. Leerlingen en docenten starten de dag samen en daarna gaan ze op hun eigen manier aan het werk. Elke leerling heeft een persoonlijke coach die hij regelmatig ziet. Er worden colleges gegeven, maar ook individuele coachinggesprekken gevoerd. Er wordt met leerdoelen gewerkt, in plaats van ‘hoofdstuk 3 is af’.
  In de Kunskapsskolan staat de leerling centraal. Eerst wordt gekeken naar wat die nodig heeft. Vervolgens moet je bepalen hoe je de omgeving het beste kunt inrichten om tegemoet te komen aan wat individuele leerlingen nodig hebben.

  Verder vind ik het belangrijk dat leerlingen in een sociale omgeving bewegen. Een aantal ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren gaan hieraan voorbij. Die zijn geheel gericht op het individuele cognitieve aspect van gepersonaliseerd leren. En wat mij betreft laten we de vaste tijdstippen waarop leerlingen les hebben los en begint de schooldag pas om half 10, want dan zijn pubers wat uitgerust.’

  Op welke manier is uw school bezig met gepersonaliseerd leren?
  ‘Het MT en de docenten hebben trainingen van Noordhoff Uitgevers gevolgd over gepersonaliseerd leren. De keynotespreker stelde de vraag centraal: waar hebben we het nu eigenlijk over? We kwamen erachter dat gepersonaliseerd leren en daltononderwijs heel dicht bij elkaar liggen. We willen ons daarom vooral gaan focussen op onze identiteit: we zijn een Daltonschool.

  In de onderbouw zijn de vakken wiskunde, Nederlands en Engels gestart met methodes die gepersonaliseerd leren mogelijk maken. Verder is er een bovenschoolse projectgroep van drie mensen die de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houdt en kijkt hoe gepersonaliseerd leren eruit kan zien voor de scholen die onder het bestuur ASG vallen. We hebben onderzoek uitgezet, maar ook samen met verschillende po-scholen en vo-scholen om de tafel gezeten en gesproken over wat er leeft rond dit onderwerp. Dat waren heel interessante gesprekken.’

  Waar wilt u dat uw school over twee jaar staat met het oog op deze ontwikkelingen?
  ‘Wat wij willen is dat Dalton over twee jaar weer het duidelijke gezicht van de school is. Daar willen we onder andere met gepersonaliseerd leren een stevige structuur aan geven.’

  Welke middelen worden op uw school gebruikt voor de inrichting van gepersonaliseerd leren?
  ‘Alle leerlingen hebben een laptop – dat helpt al heel veel. En de lokalen beschikken over audiovisuele middelen. Wat er op deze school nog niet is, zijn werkplekken buiten de klaslokalen. Maar volgend jaar openen we een grote mediatheek met allemaal open studieruimtes.’

  Leerlijnen en gepersonaliseerd leren, gaat dat samen?
  ‘Wat mij betreft wel. Wij willen ons meer gaan richten op leerlijnen en leerdoelen in plaats van hoofdstukken binnen methodes.’

  Wat is uw belangrijkste doel met betrekking tot gepersonaliseerd leren in 2016-2017?
  ‘We gaan op deze voet verder en kijken hoe docenten nog meer Daltononderwijs kunnen geven. Anderhalve week geleden hadden we een Daltonvisitatie. De uitslag was positief. Maar we kregen als feedback dat we nog kunnen werken aan ‘samenwerken’, wat ook een pijler is van Daltononderwijs. Dat was te weinig zichtbaar tussen leerlingen, maar ook tussen docenten en MT-leden. Dus dat gaan we met z’n allen aanpakken.’

  Carolien Hueting, conrector op het Spinoza Lyceum in Amsterdam is de vorige keer geïnterviewd. Zij stelt u de volgende vraag: ‘Hoe zet u docenten in hun kracht als het gaat om gepersonaliseerd lesgeven?’
  ‘Door het docentschap centraler te zetten en de docenten niet alleen te laten “coachen”.
  Er wordt veel van de kennis en kunde gevraagd van een docent bij de invoering van gepersonaliseerd leren. Daarom is er continue reflectie en ontwikkeling nodig.’

  Welke vraag over gepersonaliseerd leren wilt u een collega-schoolmanager voorleggen?
  ‘Hoe kun je als scholen van elkaar leren zonder dat je vervalt in bureaucratische rompslomp?’

   

  Delen is het nieuwe
  vermenigvuldigen

  Reageren is leren!

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn met een * aangegeven.

  Er zijn nog geen reacties geplaatst.

  Sluiten