Logo Noorhoff Uitgevers
 • Vraag & antwoord

  Dit platform is voor ons allemaal. We nodigen u graag uit om vooral uw mening en uw kijk op onderwijsgerelateerde zaken te geven via dit platform. Heeft u een vraag over gepersonaliseerd leren?

  Hieronder hebben we de meest gestelde vragen opgenomen, Vragen die we van uw collega-docenten hebben ontvangen. Staat uw vraag en antwoord er niet tussen? U kunt deze hieronder alsnog indienen. We geven zo spoedig mogelijk antwoord. Uw vraag wordt opgenomen op dit platform, indien deze relevant is voor collega-docenten.

   

  Stel uw vraag over gepersonaliseerd leren

  Veelgestelde vragen

  • Wat is gepersonaliseerd leren nu precies?

   Gepersonaliseerd leren is een onderwijsvisie die recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen, door die op maat te bedienen in zowel aanpak als aanbod van de lesstof. Daarnaast heeft gepersonaliseerd leren een sterke ICT-component.

  • Is gepersonaliseerd leren niet gewoon ‘differentiëren’ in een ander jasje?

   Differentiëren en gepersonaliseerd leren hebben wel met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. Er zijn drie stromingen binnen gepersonaliseerd leren, die verschillen in mate van de verantwoordelijkheid van de leerling voor het eigen leerproces. Dit gaat van differentiëren (de lichtste vorm), naar individualiseren, naar personaliseren.

   Rekening houdend met het huidige schoolsysteem in Nederland is een meer gematigde uitvoering van gepersonaliseerd leren, dus van differentiëren en individualiseren het meest toegankelijk en haalbaar.

  • Hoe kan gepersonaliseerd leren een meerwaarde worden voor een school?

   De scholen die gepersonaliseerd leren invoeren, hebben als doel dat hun leerlingen

   • naar hun volle vermogen leren,
   • zich optimaal ontwikkelen,
   • meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces,
   • één of meerdere vakken op een hoger niveau kunnen afleggen,
   • een solide basis leggen voor maatschappelijk functioneren.
  • Hoe kunnen we als school maatwerk bieden, mét maar ook zonder digitale leermiddelen?

   Gepersonaliseerd leren wordt vaak in een adem genoemd met digitalisering. Om gepersonaliseerd les te geven is digitaal materiaal echter geen noodzakelijke voorwaarde. Ook zonder digitaal materiaal is een docent in staat om op basis van resultaten zijn leerlingen individuele leerroutes aan te bieden.

   Een digitale leeromgeving echter met daarin op de leerling toegesneden, adaptieve leerroutes en learning analytics, maakt het aanbieden van een gepersonaliseerd leeraanbod wel eenvoudiger.

  • Onze school heeft een eigen visie op onderwijs, past gepersonaliseerd leren daarbij?

   Gepersonaliseerd leren kan goed samengaan met verschillende typen onderwijs. Afhankelijk van de vorm van gepersonaliseerd leren die u op school nastreeft (differentiëren, individualiseren of personaliseren) zijn de veranderingen meer of minder groot. Kern is dat in elk type onderwijs gekozen kan worden voor een aanpak die meer gericht is op de leerroute van de individuele leerling.

  • Waarin verschilt gepersonaliseerd leren in Amerika met gepersonaliseerd leren in Nederland?

   In grote lijnen zijn de verschillen samen te vatten tot een schoolindeling die op leeftijd gericht is (Amerika) tegenover een systeem dat op niveau gericht is (Nederland).

   In Amerika was de noodzaak meer gepersonaliseerd les te geven groter, omdat klassen daar voornamelijk zijn ingedeeld op leeftijd en niet op niveau. In Nederland is dit anders, omdat kinderen hier na de basisschool al uitstromen naar minstens zes niveaus.

  • Moeten we afstappen van ons lesrooster om gepersonaliseerd leren in te voeren?

   Nee, dat hoeft niet. Zelfs in het Finse model en Kunskapskollan worden roosters gehanteerd. Het is echter wel van belang om ruimte in het rooster te creëren waarin leerlingen de mogelijkheid hebben om zich te verdiepen, te verbreden of achterstanden in het halen.

   Vaak hanteren scholen een vast rooster van 8.00 tot 12.00 uur waarbinnen leerlingen veel kennisoverdracht krijgen. Vanaf 12.30 uur hebben leerlingen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken in het leren. Deze keuzes worden geaccordeerd door hun persoonlijke coaches.

  • We zijn als school aan de slag gegaan met gepersonaliseerd leren en zien daarin een belangrijke rol weggelegd voor digitale leermiddelen. Hebben jullie tips en adviezen hoe we het gebruik van digitale leermiddelen het beste kunnen uitrollen?

   Keuzes maken hoe en op welke manier je als docent online materiaal inzet, is een belangrijke eerste stap naar gepersonaliseerd leren. Noordhoff Uitgevers biedt implementatietrajecten aan op scholen waarin we om te beginnen ingaan op wat gepersonaliseerd leren betekent voor een school, voor docenten en voor leerlingen. Daarna kijken we welke variant van gepersonaliseerd leren het beste bij de identiteit van de school en de docenten past. Vervolgens geven we een advies aan de school voor het vervolgtraject. Dat kan soms samen met Noordhoff Uitgevers, maar ook met andere partijen.

  • Om meer gepersonaliseerd les te geven wil ik meer gaan doen met online materiaal. Kan Noordhoff Uitgevers ondersteuning bieden bij het effectief inzetten van digitale leermiddelen in de les?

   Noordhoff Uitgevers biedt trainingen aan die uitgebreid ingaan op de didactische keuzes die een docent moet maken op het moment dat hij online materiaal inzet ten bate van gepersonaliseerd leren. Het doel van deze training is om digitaal lesmateriaal effectief in de les in te zetten.

  • Welke begeleiding hebben leerlingen nodig om zelf leerdoelen te beschrijven en deze op te volgen?

   Kijkend naar de ontwikkeling van executieve functies (o.m. plannen en organiseren) van leerlingen tussen de 12 en 18 jaar kun je er niet vanuit gaan dat zij ‘zomaar’ zelfverantwoordelijk kunnen leren. Je kunt die executieve functies wel trainen door coachingstrajecten op te zetten en veel tijd (dagelijks) te investeren in de leerling. Deze coachingstrajecten kunnen in de bovenbouw iets minder frequent plaatsvinden. Toch geldt ook voor die groep dat er minimaal twee keer per week een individueel gesprek over voortgang en afstemming van de leerdoelen moet plaatsvinden.

  • Op welke manier heeft Noordhoff Uitgevers invulling gegeven aan gepersonaliseerd leren?

   De doorlopende leerlijn is de basis van onze methodes. We ontwikkelen al edities lang lesmateriaal en verbeteren daarbij continu deze doorlopende leerlijn van klas 1 naar eindexamen, of bij de kernvakken van BAO naar VO naar vervolgonderwijs.

   Naar deze doorlopende leerlijn zijn we in de nieuwste generatie leermiddelen opnieuw gaan kijken. We hebben gekeken op welke punten we extra hulp kunnen toevoegen voor leerlingen die de stof lastig vinden of extra uitdaging voor de leerlingen voor wie het makkelijk is.

   Hierdoor ontstaan er drie leerroutes door het lesmateriaal: leerroute A met extra hulp, leerroute B en leerroute C met extra uitdaging.

   Dat is niet alles: we bieden bij alle methodes inhoudelijke feedback, studieadvies op maat na het maken van de oefentoets en video-uitleg.

   Met inhoudelijke feedback helpen we een leerling die een vraag fout beantwoordt in de richting van het juiste antwoord. Uit onderzoek weten we dat juist van deze inhoudelijke feedback de leerling heel veel leert.

  • Hoe weet Noordhoff Uitgevers dat zijn oplossingen voor gepersonaliseerd leren werken in mijn praktijk?

   We laten in pilots onze leeroplossingen uitgebreid testen door docenten, ICT-coördinatoren én leerlingen. Zo zien we direct waar u als professional mee geholpen bent in de les. Op pilotscholen testen we niet alleen functionaliteiten en inhoud, maar ook de stabiliteit, de snelheid en het gebruiksgemak van het systeem waarin de nieuwe leermiddelen draaien.

  • Wat kan ik van Noordhoff Uitgevers verwachten als het gaat om gepersonaliseerd leren?

   Wij doen u de volgende vier beloften:

   • U bent en blijft als docent de spil in het onderwijsproces. Wij ontwikkelen leeroplossingen waar u als docent en schoolleider iets aan heeft.
   • Onze leeroplossingen zijn eenvoudig toepasbaar.
   • We ontwikkelen onze leeroplossingen samen met u.
   • Onze leeroplossingen hebben bewezen kwaliteit.
  • Bieden alle methoden van Noordhoff Uitgevers mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren?

   Ja, al onze methoden bieden u nu al volop mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan RTTI-toetsen, digitale oefentoetsen met feedback op leren, en de mogelijkheid om te plannen en arrangeren.
   Vanaf schooljaar 2016-2017 worden deze mogelijkheden verder uitgebreid en vanaf september 2017 zullen voor diverse methoden nieuwe edities verschijnen die Gepersonaliseerd leren vanuit de methode eenvoudig mogelijk maken.

   Klik hier voor het overzicht van alle VO-methoden.

  • Voor welke methoden is de gepersonaliseerde leeromgeving van Noordhoff Uitgevers beschikbaar?

   De nieuwe gepersonaliseerde leeromgeving is beschikbaar voor alle methoden die vanaf schooljaar 2017-2018 geïntroduceerd worden.
   Voor schooljaar 2018-2019 zijn beschikbaar:

   Talen

   • Nieuw Nederlands 6e editie onderbouw, leerjaar 1 en 2
   • Stepping Stones 6e editie Tweede Fase, leerjaar 4
   • Grandes Lignes 5e editie Tweede Fase, leerjaar 4 en 5
   • Neue Kontakte 7e editie, leerjaar 1-2
   • TrabiTour 2e editie Tweede Fase, leerjaar 4 

   Mens en Maatschappij

   • buiteNLand 4e editie onderbouw, leerjaar 1
   • buiteNLand 3e editie vmbo bovenbouw, leerjaar 3
   • buiteNLand 3e editie Tweede Fase, leerjaar 4 en 5
   • Pincode 6e editie onderbouw, leerjaar 2
   • Pincode 6e editie Tweede Fase, leerjaar 4 en 5
   • Geschiedeniswerkplaats 3e editie onderbouw, leerjaar 1

    Exact

   • Getal & Ruimte 12e editie havo/vwo onderbouw, leerjaar 1 en 2
   • Getal & Ruimte 12e editie vmbo onderbouw, leerjaar 1
   • Moderne Wiskunde 12e editie onderbouw, leerjaar 1 en 2
   • Chemie 7e editie 3 havo/vwo, leerjaar 3
   • Chemie Overal 7e editie 3 havo/vwo, leerjaar 3
   • Chemie Overal 5e editie Tweede Fase, leerjaar 4
   • Nectar 5e editie onderbouw, leerjaar 1 en 2
   • Nectar 5e editie Tweede Fase, leerjaar 4
   • Overal NaSk 5e editie leerjaar 1-2

   Staat uw methode of leerjaar er nog niet bij? De komende schooljaren breiden we ons aanbod vanzelfsprekend verder uit.

  Sluiten